§ 1 Omfang

Nærværende handelsbetingelser er gældende for køb af varer og tjenesteydelser online på www.wupti.com.

Hjemmesiden www.wupti.com er en e-handelsplatform (herefter wupti.com), der ejes og drives af wupti.com A/S (Salling Group A/S), Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand (herefter wupti.com A/S). På wupti.com optræder både wupti.com A/S og uafhængige tredjemænd som sælgere af varer og tjenesteydelser. I det følgende betegnes som sælger den aftalepart, som køber indgår en aftale med om køb af varer eller tjenesteydelser. Ved køb af varer og tjenesteydelser på wupti.com indgår køber en aftale direkte med en sælger som aftalepart, og denne sælger er ansvarlig for levering af varen eller tjenesteydelsen.

wupti.com A/S optræder alene som agent for de tredjemænd, der sælger varer og tjenesteydelser via wupti.com (hver især en sælger). Ved køb af varer og tjenesteydelser af en tredjemand på wupti.com indgår køber en aftale direkte med denne tredjemand som aftalepart, og denne sælger er ansvarlig for levering af varen eller tjenesteydelsen. wupti.com A/S er således ikke ansvarlig for opfyldelse af aftaler indgået med tredjemand.

Handelsbetingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem sælger og køber, medmindre andet følger nedenfor eller hvis sælger tilbyder køber bedre vilkår i forbindelse med dennes køb på wupti.com.

§ 2 Aftaleindgåelser

Køber skal ved hvert køb acceptere handelsbetingelserne. Køber opfordres til at læse handelsbetingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som handelsbetingelserne giver. Køber får en kopi af handelsbetingelserne sammen med en bekræftelse af bestillingen pr. e-mail.

På www.wupti.com kan købsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af barnet eller den unge.

Vi tager forbehold for forkert angivne priser, udsolgte varer, tastefejl, trykfejl og anden fejlskrift samt leveringssvigt. Vi er berettiget til at annullere din ordre som følge heraf, og du vil blive underrettet via e-mail.

§ 3 Ejendomsret

Køber besidder fra leveringstidspunktet ejendomsretten til varerne, herunder alle tilbehørsdele m.v., der måtte tilføjes eller erstatte dele af varerne under købsaftalens løbetid.

Køber er berettiget til at råde retligt over varerne, tilbehør m.v. fra leveringstidspunktet.

Sælger har ikke taget ejendomsforbehold i varerne.

§ 4 Betalingsbetingelser og gebyrer

Alle priser på wupti.com er inklusiv moms og afgifter.

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Dankort, Visa-Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Debit eller ved MobilePay. Der betales ingen kortgebyr på hjemmesiden.

Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort ”reserveres” beløbet på købers konto. Når sælger/leverandøren efterfølgende har afsendt de bestilte varer, udstedes et betalingskrav til kortudsteder. Det betyder, at køber ikke kan disponere over det reserverede beløb, efter bestillingen er godkendt. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når kortudsteder modtager betalingskravet fra betalingsmodtageren.

Betaling for bestilte varer kan desuden ske ved bankoverførsel. Inden køber vælger at godkende ordren, bliver eventuelt gebyr oplyst. Ved betaling via bankoverførsel er køber ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

Ved mistanke om kortsvindel kan wupti.com A/S på vegne af den pågældende sælger kræve betaling via bankoverførsel.

Endelig kan betaling for bestilte varer ske ved Afbetaling eller Faktura- og Delbetaling på de til enhver tid gældende vilkår og betingelser herfor, der kan ses på https://www.wupti.com/artikler/finansiering.

Betalingen for varerne sker i forbindelse med afsendelse fra sælger/leverandøren. Beløbet hæves først på købers kort, når varerne sendes fra sælgeren/leverandøren. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet.

§ 5 Levering og risiko

Levering sker til den af køber oplyste adresse i Danmark med de undtagelser, der følger nedenfor.

Som udgangspunkt sendes varerne samme dag, som ordren er accepteret inden for normal arbejdstid. Dog har nogle varer længere leveringstid, hvilket vil være anført på varen. Bestilte varer sendes om muligt samlet. Levering til ikke-brofaste øer* kan ikke ske uden ekstra omkostninger. Der kan forekomme forlænget leveringstid, og der er ikke mulighed for opbæring, montering eller andre serviceydelser.

*Gælder disse øer: Bornholm (3700), Ærø (5960-5985), Fanø (6720), Fur (7884), Samsø (8305), Læsø (9940). For andre ikke-brofaste øer levereres varerne på nærmeste kajkant på fastlandet eller nærmeste pakkebutik, og transport herfra skal køber selv arrangere.

Levering kan ikke ske til Færøerne eller Grønland.

Leveringstiden vil typisk udgøre max. 5 arbejdsdage ved standardlevering og max. 2 arbejdsdage ved ekspreslevering. Afvigelser herfra vil fremgå, når køber bestiller varer på wupti.com.

Leveringsomkostningerne varierer og afhænger bl.a. af varetype, vægt, leveringssted, sælger, leverandør, m.v. De samlede leveringsomkostninger vil altid fremgå, når køber bestiller varer på wupti.com.

Ved modtagelse anmodes køber om at fremsende en modtagelsesbekræftelse via ”min wupti” på wupti.com.

Ved modtagelse af varer opfordres køber til at undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere hurtigst muligt til sælger via ”min wupti” på wupti.com, jf. § 6 nedenfor.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for varer alene køber.

A. Ansvar ved installation af hårde hvidevarer

Sælger installerer hårde hvidevarer til eksisterende og lovlige installationer.

Hvis købers installationer ikke er i overensstemmelse med de krav, som stilles for tilslutning af hårde hvidevarer, er enhver skade, der som følge heraf måtte opstå, herunder på de hårde hvidevarer, bygninger og/eller installationer, købers ansvar og risiko. Sælger opfordrer køber til – inden de hårde hvidevarer benyttes – at få installationen bragt i lovlig stand af en autoriseret installatør.

Sælger kan før installationen forlange ulovlige forhold udbedret for købers regning og risiko.

B. Ansvar ved købers egen installation/udpakning af varen

Ved levering hvor køber har udtrykt ønsket om selv at installere/pakke varen ud:

Enhver skade, der som følge heraf måtte opstå på varer, bygninger og installationer, er købers ansvar og risiko.

C. Ansvar ved indbæring af varer

Af sikkerhedsmæssige grunde må chaufføren ikke tage sine sko af i forbindelse med evt. tilkøbt indbæring af varen. Køber skal derfor selv sørge for eventuel afdækning af gulv. Eventuel afdækning skal ske inden chaufføren ankommer. Enhver skade som måtte opstå som følge af manglende eller mangelfuld afdækning er alene købers ansvar og risiko.

§ 6 Købers ansvar

Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:

A. Underretning ved reklamation

Køber skal meddele sælger via ”min wupti” på wupti.com om eventuelle mangler ved varer indenfor rimelig tid fra, at køber har opdaget fejlen. Sælgers modtagelse af en sådan meddelelse indenfor 2 måneder vil altid være rettidig.  

Køber opfordres til at reklamere via ”min wupti” på wupti.com eller alternativt, hvis sælger er wupti.com A/S,  ved at anvende proceduren, som står beskrevet på hjemmesiden under punktet ”Kundeservice” à ”Reklamation.

Vi gør opmærksom på, at der ved visse varer købt på wupti.com ikke medfølger en dansk brugsanvisning. Brugsanvisningen vil i dette tilfælde være affattet på andet sprog end dansk. For andre varer, hvor det ikke anses for nødvendigt med en brugsanvisning, vil der ikke medfølge en brugsanvisning. Som køber accepterer du dette, når du handler på Wupti.com. Der kan således ikke efterfølgende rettes noget krav mod wupti.com, hvis brugsanvisning ikke medfølger eller er udformet på et andet sprog end dansk.

B. Betaling af fragtomkostninger ved reklamation

Køber skal afholde de direkte fragtomkostninger. Sælger vil dog refundere købers rimelige fragtomkostninger, hvis reklamationen er berettiget. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og køber skal huske at gemme kvitteringen for afsendelsen, så sælger kan tilbagebetale købers fragtomkostninger.

Varen sendes til:

Salling Group A/S’ returcenter, Graham Bellsvej 22, port 40, 8200 Aarhus N, hvis sælger er wupti.com A/S, og til den pågældende sælgers returneringsadresse, som fremgår  på wupti.com og af følgesedlen vedlagt pakken, hvis sælger er en tredjemand.

Ved returnering af varen, bedes problemet beskrevet så detaljeret som muligt.

Sælger modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

§ 7 Sælgers ansvar

A. Ved reklamation:

I tilfælde af mangler ved varen, finder købelovens regler om mangler anvendelse, og køber har 24 måneders reklamationsret på køb af varer. Sælger forpligter sig derfor til afhjælpe køber, hvis der er en mangel ved varen. Dette kan ske enten ved reparation, ombytning, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af varen eller anden skadeforvoldende adfærd.

B. Følgeskader

Sælger kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der er en følge af at varer, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat – på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, antenne- eller modtagerforhold.

C. Produktansvar

Sælgers ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, købers gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra sælgers side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af sælger.

I tilfælde af at skade påføres tredjepart, skal køber straks underrette sælger via ”min wupti” på wupti.com og medvirke til sagens opklaring. Sælger har ret til at besigtige skaden.

Ved skader på enhver form for lagringsmedier, (f.eks., CD-rom, DVD, USB, harddiske, eksterne drev m.m.), som følge af fejl ved varen, er sælgers erstatningsansvar begrænset til værdien af tilsvarende uindspillet lagringsmedie.

§ 8 Fortrydelsesret

A. Fortrydelsesret

For varer, der er købt på wupti.com Marketplace, hos en anden sælger end Wupti.com A/S, har køber en almindelig 14 dages returret. Det vil fremgå på wupti.com og din ordrebekræftelse, om din vare er købt på wupti.com Marketplace af en anden sælger end Wupti.com A/S.

For varer, der er købt på wupti.com hos Wupti.com A/S, gælder der en udvidet 365 dages returret, hvis varen er købt efter 19.03.2019. Dette gælder kun, såfremt varen er uåbnet og i original emballage. Hvis varen derimod er åbnet, har køber en almindelig 14 dages returret.

For varer, der er købt på wupti.com som ’Outlet varer’ eller ’Demo varer’, gælder ligeledes en almindelig 14 dages returret. 

Hvis køber vil gøre sin 14 dages fortrydelsesret gældende, hæfter køber for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen  end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde varen fungerer på.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage hhv. 365 dage (ved uåbnede varer købt på wupti.com hos Wupti.com A/S) efter den dag, hvor køber eller en af køber angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse. Består varen af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesretten 14 dage hhv. 365 dage (ved uåbnede varer) efter den dag, køber får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal køber meddele sælger sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring eksempelvis ved at udfylde og indsende en elektronisk fortrydelsesformular via min wupti på wupti.com. Hvis køber anvender denne mulighed, kvitteres omgående på et varigt medium (f.eks. pr. e-mail) for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten. Meddelelse kan også ske ved brev til Salling Group A/S’ returcenter, Graham Bellsvej 22, port 40, 8200 Aarhus N, hvis sælger er wupti.com A/S, og ellers til den pågældende tredjemands adresse angivet på wupti.com og i følgesedlen vedlagt pakken. Køber kan endeligt også benytte standardfortrydelsesformularen:

 • Til wupti.com A/S (Salling Group A/S), Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand – kundeservice@wupti.com:
 • Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
 • Bestilt den (*)/modtaget den (*)
 • Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
 • Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
 • Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
 • Dato

(*) Det ikke relevante udstreges

Køber kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give sælger tydelig meddelelse om dette.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis køber sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for visse varer i varekategorierne: 

 • Bolig og fritid
 • Hvidevarer
 • TV

Udgifterne for returnering af sådanne varer vil afhænge af den specifikke vare. Beløbet vil forventeligt udgøre mellem kr.: 130-2.000 inkl. moms.

Sælger modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

B. Delvis fortrydelse

Sælger giver køber adgang til delvist at fortryde sit køb. Køber skal hertil være opmærksom på, at hvis køber har købt flere varer i én ordre og ønsker at fortryde dele af ordren, refunderes leveringsomkostningerne ikke..

C. Følge af fortrydelse

Hvis køber udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderer sælger alle betalinger modtaget fra køber uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor sælger har modtaget meddelelse om købers beslutning om at fortryde denne aftale.

Sælger gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Køber skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor køber har givet meddelelse om udøvelsen af købers fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis køber returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Sælger kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil sælger har modtaget varerne retur.

Køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Køber hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Hvis varen er prøvet, udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt, hvilket betyder, at køber ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

D. Køber kan ikke gøre fortrydelsesretten gældende i følgende tilfælde:

Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.

Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen.

Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos køber, som køber på forhånd udtrykkeligt har anmodet om.

Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som køber har brudt plomberingen på.

Når en tjenesteydelse er blevet fuldt udført, når udførelsen blev påbegyndt med købers accept.

Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med købers forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at køber dermed mister sin fortrydelsesret.

For returretten gælder, at hvis varen har en ”mindst holdbar til” angivelse/ ”Bedst før” angivelse, lignendekan returretten ikke gøres gældende.

§ 9 Markedsføring

E-mail-adressen, som sælger har modtaget i forbindelse med købers bestilling på wupti.com, kan benyttes af sælger til at markedsføre egne tilsvarende varer eller tjenesteydelser til køber via elektronisk post.

Køber modtager nyhedsbreve fra Salling Group A/S, når køber har afkrydset feltet “ja tak” under et køb på vej mod kassen eller udfyldt en tilmeldingsformular. Nyhedsbrevet indeholder konkurrencer, nyheder, inspiration og gode tilbud. Det udsendes via e-mail og SMS. Købers oplysninger videregives ikke. Køber kan til enhver tid afmelde sig nyhedsbrevet.

Køber kan tilbagekalde sit samtykke og frabede sig at modtage flere henvendelser via ”min wupti” på wupti.com, via linket i e-mailen eller ved at kontakte wupti.com.

§ 10 Klageadgang

Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til: kundeservice@wupti.com, hvis wupti.com A/S er sælger, eller via ”min wupti” på wupti.com.

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan derudover indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus. Læs mere på www.naevneneshus.dk.  

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis køber er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal køber angive e-mail adressen kundeservice@wupti.com, hvis wupti.com A/S er sælger. Hvis tredjemand er sælger, fremgår den relevante e-mailadresse af wupti.com og af følgesedlen vedlagt pakken.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med wupti.com’s virksomhed, som hovedsageligt består af salg af varer.

Retsforholdet afgøres efter dansk ret.

§ 11 Privatlivspolitik for wupti.com

A. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33 8220 Brabrand www.sallinggroup.com

B. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Gennemførelse af køb via vores webshop
 • Administration af din relation til os som kunde
 • Drift og optimering af vores webshop, herunder udarbejdelse af statistik i anonymiseret form
 • Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen, herunder i forhold til bogføring
 • Personalisering af tilbud og markedsføring til dig baseret på dine køb og din adfærd og søgninger på vores website
 • Hvis du tidligere har købt varer i webshoppen, sender vi dig eventuelt markedsføringsmateriale, der angår produkter svarende til dine tidligere køb hos os

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Indgåelse af aftale om køb af varer eller ydelser via vores webshop, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(b)
 • Opfyldelse af markedsførings- og bogføringslovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(c)
 • Vores legitime interesse i at kunne administrere dine oplysninger som kunde hos os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)

Hvis du logger ind med en profil på vores webshop, fx via din profil hos Salling Group, henvises til privatlivspolitikken i profilbetingelserne.

C. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, mail,
 • Køn og alder
 • Betalingsoplysninger
 • IP adresser
   

​D. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan fx være leverandører af softwareløsninger der muliggør vedligeholdelse og betjening af hjemmesiden.
 • Databehandlere der behandler data eksternt, det kan fx være hosting af den platform hvorpå hjemmesiden er lagret, herunder også databehandlere der leverer statistiske værktøjer til personalisering og analyse af købsadfærd.
 • Vores samarbejdsparter i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere

 

E. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

 

F. Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med køb via webshoppen.

 

G. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 72 måneder regnet fra dit køb som følge af dokumentationskrav i henhold til bogføringslovgivningen.

 

H. Profilering

Vi anvender profilering til brug for målretning af vores annoncering til dig på baggrund af din adfærd på vores hjemmeside, og de oplysninger som du har afgivet i forbindelse med tilmelding til et eller flere af vores nyhedsbreve.

Vi profilerer hvilke produkter eller produktgrupper, du er mest interesseret i for at kunne målrette vores annoncering imod at kunne tilbyde dig de mest relevante tilbud, nyheder og produkter.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod profilering, hvorefter vi ophører med at profilere dig som anført og sletter de indsamlede data om dig. 

 

I. Cookies https://www.wupti.com/artikler/cookiepolitik?searchtext=cookie

 

J. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, kan vi alligevel være forpligtet til at opbevare visse af dine oplysninger, jf. ovenfor om opbevaring.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere vil være i stand til at benytte vores webshop.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

K. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

L. Særligt for Wupti Marketplace

Aftaler med wupti.com som sælger

Ved aftaler indgået via wupti marketplace hvor wupti.com er sælger for tredjemand, er det kun wupti.com A/S, der er dataansvarlig for de indsamlede personoplysninger om køber via wupti.com marketplace. Derudover er wupti.com A/S dataansvarlig for sælgers personoplysninger. Se kontaktoplysninger på wupti.com ovenfor.

De personoplysninger, der registreres om en køber i forbindelse med dennes aftaleindgåelse via din shop og den efterfølgende aftaleopfyldelse er i tilknytning til de oplysninger, der fremgår af din wupti shop, oplysninger om den pågældende aftale, herunder ordrenummer samt den/de vare(r)/tjenesteydelse(r), som aftalen angår (købshistorik).

Aftaler med tredjemand som sælger

Ved aftaler indgået med tredjemand som sælger er det som udgangspunkt den pågældende tredjemand, der er dataansvarlig for de indsamlede personoplysninger om køber. De personoplysninger, der registreres om køber i forbindelse med aftaleindgåelse og den efterfølgende aftaleopfyldelse er:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt oplysninger om den pågældende aftale, herunder ordrenummer samt den/de vare(r)/tjenesteydelse(r), som aftalen angår.

Formålene med behandlingen af personoplysningerne er:

 • Kundeadministration, opfyldelse af den indgåede købsaftale, gennemførelse af betalinger, behandling af eventuelle reklamationer eller udnyttelse af fortrydelsesretten, samt markedsføring, herunder fremsendelse af nyhedsbreve og anden elektronisk markedsføring. I den forbindelse agerer wupti.com A/S databehandler for tredjemand.

Retsgrundlaget for ovenstående behandling er:

 • Aftaleindgåelsen mellem dig som køber og tredjemand, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(b)

Fremsendelse af nyhedsbreve og anden elektronisk markedsføring vil altid ske på baggrund af dit forudgående samtykke, medmindre dette i medfør af lovgivningen kan ske uden samtykke.  

Behandling kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for at opfylde lovkrav, som sælger er underlagt.

Vi anbefaler, at du som køber gennemgår den enkelte sælgers persondatapolitik, som du kan få ved at kontakte sælger direkte. Sælgers kontaktoplysninger fremgår på wupti.com og følgesedlen vedlagt pakken.

Derudover er wupti.com A/S selvstændigt dataansvarlig for oplysninger vedrørende købers købshistorik i forbindelse med købers indgåelse af aftale med tredjemand som sælger. Oplysningerne om købers købshistorik vil blive tilknyttet købers profil ”min wupti” på wupti.com.

For så vidt angår privatlivsbetingelserne for ”min wupti” profil henvises til profilbetingelserne.

Uanset om du er køber eller sælger via wupti marketplace har du som registreret en række rettigheder, som er angivet ovenfor.

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 25. februar 2020